Mida kiiremini tegeletakse oma võlgnikega, seda väiksemat kahju kannatatakse!

Suurema osa võlausaldajate jaoks on oma  võlanõuetega tegelemine  ebameeldiv protseduur ning seetõttu lükatakse see tegevus päev-päeva haaval edasi lootuses, et ühel hetkel hakkab võlgnikut südametunnistus piinama ja piinade leevendamiseks tasub ta oma võlgnevuse ära.

Jah, kahtlemata on palju isikuid, kellel on tekkinud ajutised makseraskused ning kelle esimeseks mureks on oma kohustused võlausaldaja ees ära täita. Samas kahjuks ümbritseb meid ka väga palju  isikuid, kes hoiduvad pahatahtlikult oma kohustuste täitmise eest. Isikud, kes soovivad oma kohustused esimesel võimalusel ära täita, otsivad tavaliselt ise kontakti võlausaldajaga, on avatud läbirääkimistele ja peavad sõlmitud kokkulepetest kinni.

Pahatahtlikud võlgnikud seevastu annavad  heal juhul esialgu katteta lubadusi (tihitipeale ka korduvaid) võlgnevuse tasumiseks, aga hiljem peale lubadus(t)e murdmist  ei õnnestu tavaliselt nendega lihtsalt enam kontakti saada. Kui  äripartnerist on saanud ühel hetkel võlgnik, kes ei ole kuu või kahe kuu möödudes oma kohustusi täitnud, siis tuleks hakata kiiresti võlanõuet sisse nõudma.

Üheks võlanõude sissenõudmise võimaluseks on pöörduda pädeva inkassofirma poole, kuna inkassofirma jaoks on võla sissenõudmine igapäevane põhitöö. Lisaks sellele valdab inkassofirma reeglina rohkem infot võlgniku tausta kohta ning menetleb nõudeid põhjalikumalt, teadlikumalt ja lisaks emotsioonivabalt.

Võlgadega aegsasti ja süviti mittetegelemine päädib tihtipeale sellega, et võlausaldaja jääb oma rahast lihtsalt ilma, sest võlgnik on aja jooksul läinud pankroti või muutunud maksejõuetuks.